Kansenkaart

Erasmus School of Economics

Kansenkaart

De Kansenkaart laat zien hoe omstandigheden waarin kinderen in Nederland opgroeien samenhangen met de kans om armoede achter zich te laten. Met gepseudonimiseerde data volgden de onderzoekers miljoenen Nederlanders vanaf de geboorte en keken daarbij naar de gemeente en buurt waar kinderen opgroeiden, ongeacht waar zij later zijn gaan wonen.

Oplossing

De Amerikaanse Opportunity Atlas vormde voor de onderzoekers de inspiratie voor de Kansenkaart. Webmapper vertaalde de wensen naar een grafisch ontwerp en ontwikkelde de website. Aan de hand van verschillende thema’s bekijken gebruikers de kansenongelijkheid in Nederland. Beginnend op gemeenteniveau zoom je verder in naar het detail van de postcodegebieden. Per thema filteren gebruikers op basis van het inkomen van de ouders, de migratieachtergrond en het geslacht. Om deze hoge mate van interactie op een gebruiksvriendelijke manier te faciliteren gebruiken we vector tiles voor de kaarten.

Het onderzoeksteam is druk bezig om nieuwe resultaten te verzamelen. De website wordt daarmee steeds verder uitgebreid. De regionale en landelijke media besteedden de afgelopen tijd regelmatig aandacht aan het onderzoek en de website.